Przeglądy budowlane Łodź Przegląd, Powiat Łódzki Wschodni Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy dokładnie i fachowo.90-954 Rzezczypospolitej 3 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Łodź. Przeglądy roczne Łodź, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Łodź, ekspertyzy Piotr Górka sekretarz@lodzkiwschodni.pl powiat@lodzkiwschodni.pl łódzkie 42 6329311

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Łodź
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Łodź
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Łodź
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Łodź
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Łodź

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Łodź
kontrole techniczne budynków Łodź

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Łodź Portal Łodź Miasto Łodź Przeglądy techniczne Łodź Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku